• سه شنبه 13 فروردین 1398 12:2430

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ازفعالیت 100 خودروی جمع آوری پسماند در روز طبیعت در اصفهان خبر داد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ازفعالیت 100 خودروی جمع آوری پسماند در روز طبیعت در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، علی دهنوی با اشاره به فعالیت 100 خودروی جمع آوری پسماند در روز طبیعت گفت: سبزه ها به دلیل گندیدگی می تواند برای طبیعت آسیب رسان باشد از این رو با جمع آوری این سبزه ها می توان از آنها در تولید کمپوست استفاده کرد.

وی با اشاره به 13 فروردین و روز طبیعت، اظهار کرد: طبق روال سال های اخیر در خروجی های شهر و میادین اصلی سبزه های مردم در روز طبیعت گرفته شده و به جای آن کیسه های زباله برای جمع آوری پسماند در اختیار مردم قرار داده می شود. سبزه ها به دلیل گندیدگی می تواند برای طبیعت آسیب رسان باشد از این رو با جمع آوری این سبزه ها می توان از آنها در تولید کمپوست استفاده کرد.
دهنوی بیان کرد: تعدادی کیسه زباله مخصوص خودرو نیز تهیه شده و در روز 13 فروردین که به نام روز طبیعت نامگذاری شده در اختیار شهروندان و مسافران قرار می گیرد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: بالغ بر 100 ماشین جمع آوری پسماند در روز طبیعت خدمات رسانی های لازم به شهروندان را انجام می دهند. با توجه به اینکه در این روز با پسماند خشک کمتری مواجه هستیم خودروهای مخصوص این پسماند نیز در سطح شهر و میادین اصلی اقدام به جمع آوری پسماند می کنند.