• دوشنبه 18 آذر 1398 12:4031

عملکرد جزیره‌ای در مدیریت پسماند و محیط زیست مناسب نیست

عملکرد جزیره‌ای در مدیریت پسماند و محیط زیست مناسب نیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان بر لزوم همکاری و مشارکت میان دستگاه­ها برای بهبود کیفیت و اثربخشی اقدامات تاکید کرد و گفت: در حوزه محیط زیست و مدیریت پسماندها نباید عملکرد جزیره­ای داشت و با توجه به مرّ قانون می‌­توان به صورت تعاملی اقدامات را پیش برد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، ایرج حشمتی در نشست مشترک با حضور مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست کشور و سرپرست و معاونان سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، اظهارکرد: اصفهان با این فعالیت‌­ها توانسته است در حوزه مدیریت پسماند بهترین عملکرد را داشته باشد و اقداماتی در این شهر انجام شده که به جرأت می­‌توان گفت در هیچ جایی از کشور اجرا نشده است.

وی در توضیح فعالیت‌­های مثبت اصفهان در حوزه مدیریت پسماندها، افزود: از جمله این اقدامات می­‌توان به پروژه توزیع جعبه‌­های ایمن در میان شهروندان اشاره کرد که برای اولین بار در کشور رقم خورد و تاثیرات خوبی داشت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان بر لزوم همکاری و مشارکت میان دستگاه­ها برای بهبود کیفیت و اثربخشی اقدامات تاکید کرد و گفت: در حوزه محیط زیست و مدیریت پسماندها نباید عملکرد جزیره­ای داشت و با توجه به مرّ قانون می‌­توان به صورت تعاملی اقدامات را پیش برد.