• یکشنبه 12 اسفند 1397 23:0343

در سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان کلید می‌خورد؛ جلوگیری از نفوذ شیرآبه به منابع زیرزمینی

در سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان کلید می‌خورد؛ جلوگیری از نفوذ شیرآبه به منابع زیرزمینی

معاون برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: روزانه بیش از یک هزار تن پسماند شهری به کارخانه پردازش پسماند و تولید کود آلی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان وارد می‌شود که بخش عمده پسماندهای شهری را مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی از جمله باقیمانده مواد غذایی تشکیل می‌دهد که منشأ اصلی تولید شیرابه است.

معاون برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: روزانه بیش از یک هزار تن پسماند شهری به کارخانه پردازش پسماند و تولید کود آلی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان وارد می‌شود.

فرشاد مستأجران در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: بخش عمده پسماندهای شهری را مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی از جمله باقیمانده مواد غذایی تشکیل می‌دهد که منشأ اصلی تولید شیرابه است بر همین اساس روزانه حدود ۴۰ تا ۵۰ مترمکعب شیرابه بر اثر پردازش پسماند در بخش‌های مختلف کارخانه تولید و در کانال‌های شیرابه جاری می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت جلوگیری از نفوذ این شیرابه‌ها به آبهای زیرزمینی و لزوم حفظ سلامت خاک افزود: به همین دلیل پروژه احداث لاگون‌های تبخیری شیرابه در دستور کار سال جاری سازمان قرار گرفته است؛ لاگون فضای بزرگ مستطیل شکلی است که عایق گذاری شده تا شیرابه ها به زمین نفوذ پیدا نکند؛ فاز طراحی آن‌ها در نیمه دوم سال جاری آغاز شده و هم اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.

 معاون برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در خصوص جزییات فنی این پروژه تصریح کرد: با توجه به مطالعات انجام شده در مورد اهمیت استفاده از لایه گذاری مناسب برای هر لاگون، استفاده از ژئوممبران و ژئوتکستایل و دو لایه خاک رس کوبیده شده به عنوان مباحث اجرایی پوشش لاگون‌ها مد نظر قرار گرفته استمستأجران در خصوص بازه زمانی و مکانی اجرای پروژه نیز توضیح داد: این طرح در محل کارخانه پردازش مواد و تولید کود آلی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان کلید می‌خورد و عملیات احداث نخستین لاگون تا پایان سال جاری آغاز خواهد شد.

وی هزینه احداث هر لاگون را حدود چهار میلیارد ریال برآورد کرد و ادامه داد: احداث نخستین لاگون به ابعاد ۳۰ در ۹۰ متر، حداقل به مدت سه ماه طول خواهد کشید.وی در خصوص پیامدهای مثبت این طرح نیز تصریح کرد: از جمله آثار مثبت اجرای این طرح می‌توان به کاهش ورود شیرابه به زمین، جلوگیری از آلودگی سفره‌های آب زیرزمینی و کاهش هزینه‌های تصفیه و پاکسازی خاک اشاره کرد؛ در فاز نخست این طرح جلوگیری از نفوذ شیرابه به زمین در دستور کار بوده است و در فاز بعدی ضمن بررسی روش‌های تصفیه تلاش خواهد شد بازیافت آب از شیرابه انجام شود.