• یکشنبه 29 تیر 1399 08:3712
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: شهروندان ماسک و دستکش مصرف شده را تنها با پسماند تر تحویل دهند.

توصیه مهم به شهروندان در مورد ماسک و دستکش استفاده شده

توصیه مهم به شهروندان در مورد ماسک و دستکش استفاده شده

رحیم محمدی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند، در خصوص نحوه مدیریت پسماندهای حاصل از استفاده از ماسک و دستکش یکبار مصرف، اظهار کرد: با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا و احتمال بالای انتقال بیماری کووید -۱۹، ماسک و دستکش یکبار مصرف به اقلام مصرفی پرکاربردی برای پیشگیری تبدیل شده که حجم زیادی از پسماندها را تولید و روانه محیط زیست می‌کند.

رحیم محمدی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در خصوص نحوه مدیریت پسماندهای حاصل از استفاده از ماسک و دستکش یکبار مصرف، اظهار کرد: با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا و احتمال بالای انتقال بیماری کووید -۱۹، ماسک و دستکش یکبار مصرف به اقلام مصرفی پرکاربردی برای پیشگیری تبدیل شده که حجم زیادی از پسماندها را تولید و روانه محیط زیست می‌کند.

وی با اشاره به ماهیت و نحوه مدیریت این نوع پسماندها، افزود: با توجه به اینکه این نوع اقلام می‌تواند در تماس مستقیم با محیط‌های آلوده قرار بگیرد و آلوده به این ویروس و دیگر عوامل بیماری‌زا شود، لذا صحیح نیست که همراه با پسماند خشک به ایستگاه بازیافت یا خودروهای جمع آوری تحویل داده شود، زیرا برای سلامت شهروندان و عوامل جمع آوری خطرآفرین بوده و چهره محیط زیست شهری را نازیبا و مخدوش می‌کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در خصوص نحوه مدیریت پسماند ماسک و دستکش‌های یکبار مصرف، گفت: شهروندان باید پس از استفاده از ماسک و دستکش یکبار مصرف آنها را درون کیسه جداگانه و همراه با پسماند تر قرار داده و رأس ساعت ۲۳ در شب‌های مقرر جلوی در منزل قرار دهند تا با روش‌های مناسب در لندفیل های استاندارد دفن شود و آلودگی‌های ناشی از آن در محیط زیست انتشار پیدا نکند.

وی تاکید کرد: با توجه به اطلاع رسانی‌ها و آگاهی بخشی‌ها در مورد این ویروس و همچنین خطراتی که در کمین محیط زیست است، شهروندان باید از رهاسازی این پسماندها در محیط‌های شهری پرهیز کرده و پسماندهای خود را به نحوی مدیریت کنند که منجر به انتشار آلودگی نشود.

محمدی ادامه داد: ایام شیوع کرونا، متفاوت از دیگر زمان‌هاست و خطر انتقال بیماری برای همه شهروندان به یک میزان وجود دارد و تنها شرط حفظ سلامت و مقابله با شیوع بیماری رعایت موارد بهداشتی است و مدیریت صحیح پسماندهای مربوط به لوازم حفاظت فردی یکی از این موارد بهداشتی محسوب می‌شود.