• چهارشنبه 08 مرداد 1399 12:2305
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تأکید کرد

توسعه فرهنگی؛ مهم ترین مبحث جلب مشارکت شهروندی

توسعه فرهنگی؛ مهم ترین مبحث جلب مشارکت شهروندی

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به اقدامات انجام شده برای آشنایی مردم با تفکیک از مبدأ و مدیریت پسماند، گفت: در حال حاضر محصولات متنوعی برای مخاطبان گوناگون تهیه شده که از آن جمله می توان به کتاب های کودک، کتاب های طنز مصور و رنگ آمیزی، مجموعه پوسترهای اینفوگرافیک و پازل های آموزشی اشاره کرد.

رحیم محمدی با اشاره به اهمیت مشارکت جامعه جهت اثربخشی فعالیت های حوزه مدیریت پسماند، اظهار کرد: مهم ترین عامل در بحث مشارکت شهروندی، توسعه فرهنگی است و با توجه به اقدامات صورت گرفته برای آشنایی مردم با تفکیک از مبدأ و مدیریت پسماند، فرصت مناسبی برای شهرداری فراهم شده تا گام های بعدی آموزش را بر اساس این نگاه فرهنگی ادامه بدهد و با همین روند هم ما نگرش شهروندان را نسبت به پسماند در مسیر درست و واقع بینانه قرار می دهیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به تولیداتی که برای بهبود این نگاه فرهنگی تهیه شده، توضیح داد: در این زمینه هم تولیدات متنوعی به صورت مکتوب و دیجیتال برای رده های سنی و گروه های مخاطب مختلف آماده شده و در عین حال نیز نسبت به آموزش چهره به چهره در قالب برنامه های آموزشی و کارگاهی هم ورود پیدا می کنیم و نکات لازم به صورت مستقیم آموزش داده می شوند.

وی با تأکید بر اینکه لازم است کیفیت برنامه ریزی ها به طور مستمر بهبود یابد، بیان کرد: در حال حاضر محصولات متنوعی برای مخاطبان گوناگون تهیه شده که از آن جمله می توان به کتاب های کودک، کتاب های طنز مصور و رنگ آمیزی، مجموعه پوسترهای اینفوگرافیک و پازل های آموزشی اشاره کرد و در ادامه با برنامه مدون توزیع، آموزش ها را گسترش خواهیم داد.

محمدی افزود: علاوه بر این پروژه بزرگ توزیع جعبه های ایمن و در ادامه استمرار همکاری با ایستگاه های بازیافت جهت تحویل جزء ویژه پسماندهای خانگی نیز از جمله پروژه های ماست که در مجموع این زیرساخت ها و اقدامات منجر به ارتقای مشارکت مردم در بحث تفکیک از مبدأ شده و اکنون به نظر می رسد زمان جلب مشارکت شهروندان در سه حوزه دیگر شامل اجتناب و کاهش و استفاده مجدد فرا رسیده است.