• جمعه 08 فروردین 1399 12:1046
با توجه به شیوع ویروس کرونا ایستگاه‌های بازیافت اصفهان تعطیل شد.

تعطیلی ایستگاههای بازیافت اصفهان

تعطیلی ایستگاههای بازیافت اصفهان

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و توقف هر نوع فعالیتی که می‌تواند به شیوع این بیماری منجر شود، فعالیت ایستگاه‌های بازیافت در شهر متوقف شده است.
محمد صادقی افزود: برای کاهش تعامل میان شهروندان و متصدیان ایستگاه‌ها و تماس با سطوح مختلف و پسماند‌ها این تصمیم گرفته شده است تا احتمال ابتلای شهروندان و متصدیان به صفر برسد.
وی گفت: پیش از این هم ایستگاه‌ها در دو نوبت در شبانه روز ضدعفونی می شدند و متصدیان ملزم به استفاده از ماسک و دستکش بودند.
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان افزود: شهروندانی که در این شرایط هم مایل به جداسازی پسماند‌ها هستند، می‌توانند پسماند‌های خشک را طبق برنامه زمانبندی جمع آوری تحویل داده و یا در غیر این صورت آن‌ها را موقت در محلی در منزل انبار کنند و پس از پایان این وضعیت و شروع مجدد فعالیت ایستگاه‌های بازیافت به ایستگاه‌ها تحویل دهند.