• دوشنبه 09 تیر 1399 13:4704
سرپرست سابق سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تأکید کرد؛

تداوم حرکت مدیران قبلی برای نیل اهداف مترقی سازمان

تداوم حرکت مدیران قبلی برای نیل اهداف مترقی سازمان

سرپرست سابق سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در جلسه معارفه مدیرعامل جدید این سازمان در خصوص فعالیت های صورت گرفته در مدت تصدی سرپرستی این سازمان توسط ایشان، اظهار کرد: فعالیت در سازمان به مثابه دوی امدادی است و هر مدیر و مسئولی در مدت حضور خود، بخشی از اهداف را برای رسیدن به اهداف اصلی و چشم اندازها، عملیاتی کرده و در ادامه راه، پرچم را به دست دیگری می سپارد تا برای تحقق دیگر اهداف تلاش کند.

سرپرست سابق سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در جلسه معارفه مدیرعامل جدید این سازمان در خصوص فعالیت های صورت گرفته در مدت تصدی سرپرستی این سازمان توسط ایشان، اظهار کرد: فعالیت در سازمان به مثابه دوی امدادی است و هر مدیر و مسئولی در مدت حضور خود، بخشی از اهداف را برای رسیدن به اهداف اصلی و چشم اندازها، عملیاتی کرده و در ادامه راه، پرچم را به دست دیگری می سپارد تا برای تحقق دیگر اهداف تلاش کند.

محمد صادقی با اشاره به این که بخشی از این اهداف با همکاری نیروهای سازمان، تا اکنون حاصل شده، بیان کرد: از امروز این مسیر با حضور مهندس محمدی؛ مدیرعامل جدید سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان دنبال خواهد شد.

وی در مورد تلاش های صورت گرفته برای اجرای برخی پروژه ها نیز توضیح داد: از سال 97 که پروژه احداث خطوط جدید پردازش پسماند کلید خورد، همه تلاشمان را کردیم تا این پروژه علی رغم پیش بینی زمانی برای سال 1400، زودتر به بهره برداری برسد، کما این که اکنون پیشرفت نزدیک به 70 درصد داشته ایم و انتظار داریم این پروژه در اواخر نیمه اول سال جاری به بهره برداری برسد.

صادقی ضمن قدردانی از تلاش های شبانه روزی عوامل کارخانه در راستای تکمیل هر چه سریع تر پروژه احداث خطوط جدید کارخانه، به بحث تغییرات پیمانکاران پسماند خشک اشاره کرده و افزود: شیوع بیماری کرونا و تعطیلی 2 ماهه فعالیت های جمع آوری و پردازش پسماند خشک از یک سو و ضعف پیمانکاران قبلی از سوی دیگر سبب شد تا در این ایام مشارکت شهروندی کمتر شود اما در اردیبهشت ماه مجددا فعالیت ها از سرگرفته شده و با توانی بیش از پیش تداوم می یابد.

صادقی به پیشبرد دیگر پروژه ها از قبیل هاضم بیهوازی و پیرولیز، اشاره کرده و افزود: این پروژه ها فازهای مطالعاتی خود را سپری کرده و بخش هایی هم به عنوان پایلوت ایجاد شده که امید است زحمات صورت گرفته در آینده به اهداف ترسیم شده منتج شود.