• دوشنبه 12 آبان 1399 11:2057

تحقق توسعه انسانی با مطالبه‌گری تشکل‌های زیست‌محیطی امکان‌پذیر است

تحقق توسعه انسانی با مطالبه‌گری تشکل‌های زیست‌محیطی امکان‌پذیر است

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان نقش سازمان‌های مردم نهاد را فراتر از نقش نهادهای خدماتی دانست و گفت: تحقق توسعه انسانی با مطالبه‌گری تشکل‌های زیست‌محیطی امکان‌پذیر است.

رحیم محمدی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: مدیریت پسماند به عنوان یک حوزه اجرایی است که در شهر فعالیت دارد و سیستم‌های سخت افزاری و نرم افزاری آن در سطح شهر گسترده شده است.

وی سازمان‌های مردم نهاد را یکی از بخش‌های نرم افزاری مهم و تأثیرگذار در حوزه اجرا دانست و افزود: این اثربخشی به دلیل وجود چشم اندازهای متعالی در تشکل‌ها است که در شرایط فعلی جامعه و مسیر حرکت از سنت به سمت مدرنیته می‌تواند به عنوان عاملی برای توسعه انسانی عمل کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تصریح کرد: در سال‌های اخیر این سازمان موفق شده در اکثر شاخص‌ها مانند تحصیلات، دسترسی به وسایل ارتباطی و غیره به عدالت نسبی دست پیدا کند، اما آنچه هنوز محقق نشده احساس رضایت است که می‌توان ریشه آن را در غافل ماندن از توسعه همه جانبه جست و جو کرد چرا که پیشرفت یک عامل تک بعدی بوده، اما توسعه عاملی چندبعدی و از جنس انسان و مردم است.

وی نوع نگاه به سازمان‌های مردم نهاد را نگاهی فرهنگی دانست و خاطرنشان کرد: این مجموعه‌ها از دیدگاه عملکردی، نقش محور هستند و در این نقش کارکردهایی مثل الگوسازی، مرجعیت اجتماعی، تسهیلگری و حمایت را دارا هستند که از ویژگی‌های توسعه است و این ایفای نقش می‌تواند مسیر رسیدن به اهداف زیست محیطی را هموار کند.

محمدی با بیان اینکه نقش سازمان‌های مردم نهاد فراتر از نقش نهادهای خدماتی است، گفت: مدیریت پسماند و موضوعات مربوط به آن از قبیل بازیافت بیش از آنکه فرایندی و تکنولوژیک باشد، یک موضوع فرهنگی و انسانی است و سازمان‌های مردم نهاد با ایجاد یک شبکه مطالبه‌گر می‌توانند نقش راهبردی خود را به درستی ایفا کنند و ضمن مطالبه از ما، پیام ما را با سایر مردم مخابره کنند.

وی این نهادها را یک سرمایه بزرگ در انجام فعالیت‌های زیست محیطی دانست و استفاده از این پتانسیل را مسیری برای تحقق سرمایه گذاری بر مردم ترسیم کرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خواستار تداوم همکاری با سازمان‌های مردم نهاد در راستای توسعه زیست محیطی جامعه و تحقق حقوق شهروندان شد و از امضای صورتجلسه این نشست میان این سازمان و انجمن زیست محیطی صلح با طبیعت و تعیین راهکارهای همکاری میان طرفین خبر داد.

کد خبر 452691