• دوشنبه 31 تیر 1398 15:0818

تجهیز شهرداری‌ها و بانک‌ها به مخازن ذخیره‌سازی پسماند خشک

تجهیز شهرداری‌ها و بانک‌ها به مخازن ذخیره‌سازی پسماند خشک

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از تجهیز بانک‌ها و ساختمان های مناطق ۱۵گانه شهرداری به سبدهای فلزی و ‎ کارتن پلاست ویژه ذخیره‌سازی پسماند خشک خبر داد و گفت: سبدهای فلزی با گنجایش ۱۲۰ لیتر و مخازن کارتن پلاست با گنجایش۴۰ لیتر در حال توزیع است.

علی دهنوی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: به منظور ترویج فرهنگ تفکیک از مبدأ پسماندهای خشک در مجموعه‌های اداری، ساختمان‌های مدیریت شهری و بانک‌های سطح شهر، اقدام به توزیع سبدهای فلزی و مخازن کارتن پلاست ویژه ذخیره‌سازی پسماندهای خشک کرده‌ایم.
وی افزود: به این منظور اطلاعات مربوط به مساحت و میزان نیاز ساختمان‌های شهرداری‌های مناطق ۱۵ گانه اصفهان، معاونت‌های خدمات شهری و بانک‌ها، استخراج و برنامه تحویل تجهیزات تفکیک پسماندهای خشک به آنها آغاز شده است.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به جزییات این طرح، تصریح کرد: سبدهای فلزی و مخازن کارتن پلاست به منظور ذخیره‌سازی پسماند خشک در بانک‌ها و ساختمان‌های مدیریت شهری در حال توزیع است و علاوه بر آن وضعیت ادارات دیگر نیز در مرحله بررسی است و به زودی تجهیزات مورد نیاز تحویل آنها می‌شود.
وی ادامه داد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، به زودی تمام ادارات و دستگاه‌های دولتی از نظر برخورداری از تجهیزات تفکیک از مبدأ، پایش شده و در صورت نیاز در اسرع وقت، نسبت به تحویل مخازن به آنها اقدام می‌شود.
دهنوی با اشاره به اهداف اجرای گسترده طرح تجهیز ساختمان‌های شهرداری و بانک‌ها به مخازن ذخیره‌سازی پسماند خشک، اظهار کرد: به منظور جلب مشارکت اشخاص شاغل در بخش‌های مختلف و ساماندهی پسماندهای خشک مراکز اداری و با هدف ارتقاء سطح نگرش و تغییر رفتار در مواجه با مسائل مربوط به مدیریت پسماند، این زیرساخت ها در اختیار دستگاه‌های دولتی و ادارات قرار می‌گیرد تا بتوان میزان همکاری این افراد را در زمینه جداسازی پسماندها افزایش داد.