• دوشنبه 16 تیر 1399 14:2603
معاون فنی و پردازش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

بهره برداری از لندفیل مهندسی شرق اصفهان مدیریت شیرابه

بهره برداری از لندفیل مهندسی شرق اصفهان مدیریت شیرابه

معاون فنی و پردازش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از بهره برداری از پروژه لندفیل مهندسی ویژه دفن ریجکت خطوط پردازش کارخانه، در سایت شرق اصفهان (سجزی) خبر داد.

به گزارش صاحب نیوز؛ مجید قاسمی اظهار کرد: لندفیل در سال 98 و بر مبنای طراحی های مهندسی صورت گرفته، احداث شده است تا بتواند با مدیریت صحیح شیرابه ناشی از پسماندها مانع از ورود این مایع خطرناک و آلوده به داخل زمین شود.

معاون فنی و پردازش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ادامه داد: در این پروژه مراحل مختلف فرآیند به گونه ای رعایت شده است که از نظر لوله گذاری و شیب بندی دارای تناسب باشد و شیرابه تولید شده به سمت کف شور تعبیه شده در مرکز سایت هدایت شود و از طریق کانال های تعبیه شده به سمت لاگون جمع آوری شیرابه هدایت می شود که این لاگون توسط پوشش ژئوتکستایل و ژئوممبران عایق بندی شده و هیچگونه نفوذ شیرابه ای به داخل زمین ندارد.

قاسمی با اشاره به تخلیه شیرابه از طریق کانال ها به لاگون های تعبیه شده، توضیح داد: این شیرابه پس از جمع آوری در لاگون ها از طریق سیستم پمپاژ، در فرآیند بازچرخانی قرار می گیرد و حجم زیادی از آن تبخیر می شود که این رخداد مانع از نفوذ مقادیر زیادی از این مایع خطرناک به لایه های زمین و درون خاک می شود.

وی در مورد هزینه تکمیل این پروژه نیز بیان کرد: فاز اول پروژه حاضر حدود 2میلیارد ریال هزینه به همراه داشته و یکی از مهم ترین پروژه های زیست محیطی در حوزه مدیریت پسماند است.

وی در خصوص اهمیت این پروژه در راستای جلوگیری از آسیب های زیست محیطی بیان کرد: با توجه به این که شیرابه مایعی بسیار خطرناک و دارای غلظت بالایی از انواع مواد سمی و خطرناک است و ورود آن به منابع آبی و خاکی می تواند عواقب جبران ناپذیری به همراه داشته باشد، این پروژه از نظر اجرایی دارای ضرورت بوده و با همین رویکرد نیز به بهره برداری رسیده است.