• پنجشنبه 03 آبان 1397 15:2017

اولين نشست كميته تخصصي مديريت پسماند كلانشهر هاي كشور در مشهد برگزار شد

اولين نشست كميته تخصصي مديريت پسماند كلانشهر هاي كشور در مشهد برگزار شد

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان ; اولين نشست كميته تخصصي مديريت پسماند كلانشهر هاي كشور روز پنجشنبه ۲۶ مهر ماه به ميزباني سازمان مديريت پسماند شهرداري مشهد در شهر مشهد برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان ; اولين نشست كميته تخصصي مديريت پسماند كلانشهر هاي كشور روز پنجشنبه ۲۶ مهر ماه به ميزباني سازمان مديريت پسماند شهرداري مشهد در شهر مشهد برگزار گرديد. در اين نشست ; مديران عامل سازمانهاي مديريت ; ۱۵ كلانشهر ايران از جمله تهران، تبريز، اصفهان، شيراز، كرج، اراك، قم، رشت، اهواز، اروميه، كرمانشاه، همدان، زاهدان، كرمان و مشهد و آقاي دكتر راضي سرپرست دفتر هماهنگي خدمات شهري سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور حضور داشتند در خصوص مسائل و مشكلات و راهكارهاي مديريت پسماند كشور بحث و تبادل نظر شد.

20181018_091447.jpg