• شنبه 11 مرداد 1399 13:2015
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اعلام کرد؛

انتفاع محیط زیست و شهروندان؛ هدف اصلی برنامه های سازمان

انتفاع محیط زیست و شهروندان؛ هدف اصلی برنامه های سازمان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به نکات مهم آموزشی برای ارتقای کیفیت مشارکت و اعتلای فرهنگ زیست محیطی اظهار کرد: خوشبختانه مردم اصفهان از نظر آگاهی پیشرو و دارای فرهنگی غنی هستند اما مواردی  مانند حدف یکبار مصرف ها، استفاده چند باره از لوازم، تعمیر به جای دور انداختن، استفاده از کیسه پارچه ای به جای نایلون، رعایت اصول دقیق و صحیح جداسازی پسماندهای تر، خشک و خطرناک مثل تیغ و لانست، آبگیری پسماند تر،همکاری با ایستگاه بازیافت و خودروهای مجاز و عدم همکاری با دوره گردها می تواند در کنار مدیریت اصولی، یک آورده مناسب در صنایع تبدلی و تولید انرژی فراهم کند و برای افزایش ضریب ایمنی و کیفیت زیست محیطی شهر، مثمر ثمر واقع شود.

مهندس رحیم محمدی همچنین به ازدیاد مصرف دستکش و ماسک در روزهای اخیر به عنوان یک معضل در زمینه مدیریت پسماند اشاره کرده و افزود: شهروندان باید پس از مصرف این اقلام آن ها را در پاکت جداگانه و سپس در کیسه پسماند تر قرار داده و در زمان مقرر بیرون بگذارند و از تحویل دادن به همراه پسماند خشک جدا خودداری کنند، زیرا می تواند منجر به بروز خطر و انتقال عوامل بیماری زا شود. 
وی به برنامه های آتی سازمان با رویکرد انتفاع شهروندان و محیط زیست به عنوان ذینفعان اصلی فعالیت های سازمان، اشاره کرده و افزود: برنامه ریزی هایی جهت استفاده از پتانسیل های فرهنگی شهر اصفهان برای آموزش به صورت برخط و انتقال اطلاعات آموزشی به شهروندان با استفاده از بسترهای نرم افزاری در جریان است و با توجه به تنوع هر روزه پسماندها مانند الکترونیک، ویژه، صنعتی و ... متناسب با این مباحث و شرایط ذینفعان آموزش ها بازنگری و به روزرسانی می شود و در راستای تلاش برای  حفظ محیط زیست و جامعه بهتر حرکت می کنیم.