• شنبه 31 فروردین 1398 12:0803

انبار غیرمجاز جمع آوری پسماندهای پزشکی پلمب شد

انبار غیرمجاز جمع آوری پسماندهای پزشکی پلمب شد

محمد منوچهری در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در راستای برخورد با عوامل غیرمجاز در زمینه جمع آوری پسماندها در یک انبار در محدوده خیابان بعثت، چندین کیسه پسماند شامل پسماندهای پزشکی و بیمارستانی و پسماندهای خشک قابل بازیافت، کشف شد.

محمد منوچهری در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در راستای برخورد با عوامل غیرمجاز در زمینه جمع آوری پسماندها در یک انبار در محدوده خیابان بعثت، چندین کیسه پسماند شامل پسماندهای پزشکی و بیمارستانی و پسماندهای خشک قابل بازیافت، کشف شد.

وی ادامه داد: در ادامه با همکاری دفتر امور اتباع و مهاجران خارجی و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان با حکم قضایی این انبار تخلیه و پلمب شد.

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تصریح کرد: در جریان این تخلف، ۱۲۸۵ کیلوگرم بار غیر مجاز شامل پسماندهای پزشکی و پسماندهای قابل بازیافت بارگیری شد که پسماندهای خشک و قابل بازیافت به مرکز پردازش پسماند انتقال یافت و پسماندهای پزشکی نیز برای دفن به سایت پسماند شهرداری اصفهان منتقل شد.

منوچهری با اشاره به رویکردها در راستای کاهش تخلفات پسماند ادامه داد: برای جلوگیری از فعالیت های غیرمجاز و انبارهای غیرقانونی، تیم بازرسی به طور شبانه روزی در سطح شهر نظارت خود را انجام می دهد و در صورت مشاهده تخلف، ضمن پلمب محل با حکم قانونی با افراد متخلف نیز برخورد خواهد شد.  

وی خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند هر گونه تخلف در این زمینه را به شماره ۱۳۷ شهرداری اصفهان، اطلاع دهند.