• چهارشنبه 06 شهریور 1398 08:1624

افزایش 2 برابری پسماند خشک در اصفهان

افزایش 2 برابری پسماند خشک در اصفهان

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، علی دهنوی با اشاره به طرح تخصصی شدن جمع آوری پسماند خشک در اصفهان گفت: میزان پسماند شهر اصفهان از 37 تن در خرداد ماه سال جاری به بیش از 75 تن افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، علی دهنوی با اشاره به طرح تخصصی شدن جمع آوری پسماند خشک در اصفهان گفت: میزان پسماند شهر اصفهان از 37 تن در خرداد ماه سال جاری به بیش از 75 تن افزایش یافت.

وی افزود: پیش از اجرای این طرح پسماند خشک و تر از سوی پیمانکاران مناطق با هم جمع آوری می شد و به دلیل حضور برخی گروه های غیرمجاز برای جمع آوری پسماند خشک در شهر، میزان پسماند به 37 تن در ماه خرداد سال جاری کاهش یافته بود.

پلمب کارگاه های غیرمجاز بازیافت پسماند خشک اصفهان

دهنوی بیان داشت: با توجه به اینکه از ابتدای تیرماه جمع آوری پسماند خشک در اختیار سازمان مدیریت پسماندشهرداری اصفهان قرار گرفت، با همکاری دادستانی اصفهان، نیروی محترم انتظامی و  نیز دادیار شعبه ویژه بهداشتی و زیست محیطی، با گروه های غیرمجازی که اقدام به جمع آوری پسماند خشک می کردند، برخورد و برخی کارگاه ها پلمب شد و این کار با شدت در حال انجام و پیگیری است. در حال حاضر تنها در برخی مناطق حاشیه ای شهر هنوز فعالیت این گروه ها ادامه دارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان افزود: برخی از این گروه ها با راه اندازی کارگاه های زیرزمینی غیرمجاز اقدام به تولید برخی اجناس و مواد از پسماندهای خشک می کردند که این اقدام بهداشت شهروندان را تهدید می کرد.

وی با اشاره به اینکه در طرح جدید جمع آوری پسماند، شهر اصفهان به دو ناحیه غربی و شرقی با محوریت چهارباغ عباسی، تقسیم شد، گفت: از زمان اجرایی شدن این طرح وزن پسماند جمع آوری شده در شهر از ۳۷ تن به تدریج به 75 تن افزایش یافته است.

افزایش نرخ بازیافت دریافتی از شهروندان در ایستگاه های بازیافت

دهنوی با بیان اینکه در راستای اجرای این طرح، ایستگاه های بازیافت نیز در اختیار سازمان مدیریت پسماند قرار گرفت، تصریح کرد: پیش از این مردم در ازای تحویل بازیافت نمک دریافت می کردند اما در طرح جدید، هم نرخ مواد بازیافتی افزایش یافته و نیز در ازای تحویل، مردم هدایای غیر نقدی دریافت کرده و یا اصفهان کارت خود را شارژ می کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان بیان کرد: قبلا نرخ هر کیلو مواد بازیافتی در ایستگاه ها 100 تومان بود اما اکنون نرخ هر کیلو مواد بازیافتی با دریافت در منازل 200 تومان و در ایستگاه بازیافت 300 تومان است و اگر شهروندی در ازای تحویل قصد داشته باشد «اصفهان کارت» خود را شارژ کند، نرخ هر کیلو بازیافت 350 تومان برای وی محاسبه می شود.