• دوشنبه 03 تیر 1398 12:1810

اصفهان در اجرای طرح‌های مدیریت پسماند پیشتاز است

اصفهان در اجرای طرح‌های مدیریت پسماند پیشتاز است

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: اصفهان همواره در اجرای طرح‌های مدیریت پسماند در میان کلانشهرها پیشتاز است و برای نخستین بار در کشور در شهر اصفهان طرح تهیه و توزیع جعبه‌های ایمن برای جداسازی اقلام خطرناک اجرایی شد

به گزارش ایمنا، حسین امیری در جلسه کنترل پروژه‌های معاونت خدمات شهری اظهار کرد: امروزه تولید انواع پسماند امری اجتناب ناپذیر است و بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند تأثیر زیادی در تخریب محیط زیست داشته باشد.

وی افزود: افزایش جمعیت شهری و صنعتی شدن باعث افزایش نرخ تولید پسماند و به تبع آن افزایش نگرانی‌ها در مورد حفظ محیط زیست شده است و یکی از راه حل‌های داشتن محیط زیست مطلوب شهری، توجه به مدیریت پسماند است تا بتوان از طریق آن خطرات مربوط به سلامتی انسان‌ها و آسیب‌های زیست محیطی را کاهش داد.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه روزانه حدود ۱۰۰۰ تن پسماند شهری در شهر اصفهان جمع آوری می شود، خاطرنشان کرد: میزان گازهای گلخانه‌ای ارتباط مستقیمی با گرم شدن کره زمین دارند و باید از طریق مدیریت صحیح پسماند به عنوان یکی از راه‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تلاش کرد.

وی جداسازی اقلام خطرناک را از زباله‌های شهری ضروری دانست و تأکید کرد: شهروندان باید باطری‌ها، ضایعات الکتریکی، تیغ و سایر اقلام خطرناک را جدا کنند و به هیچ وجه داخل سطل زباله نیندازند.

امیری با بیان اینکه اصفهان همواره به عنوان یکی از کلانشهرها در اجرای طرح‌های مدیریت پسماند پیشتاز است، خاطرنشان کرد: برای نخستین بار در کشور در شهر اصفهان طرح تهیه و توزیع جعبه‌های ایمن برای جداسازی اقلام خطرناک اجرایی شد.

وی افزود: پس از انجام آزمایشی توزیع جعبه‌های ایمن در منطقه سه شهرداری اصفهان، نتایج و تحلیل‌های این اقدام بسیار راضی کننده بود و ادامه طرح توجیه داشت در نتیجه این جعبه ها به همراه دفترچه‌های آموزشی به طور فراگیر در مدارس توزیع شدند.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: دلیل توزیع جبعه‌های ایمن در مدارس این بود که بایستی از کودکی نکات لازم پیرامون حفظ محیط زیست به کودکان آموزش داده شود تا در آنها نهادینه شود. همچنین آن‌ها می‌توانند این آموزه‌ها را به والدین خود انتقال دهند تا علاوه بر حفظ محیط زیست سلامتی شهروندان نیز به خطر نیفتد.

وی با اشاره به مزایای تفکیک اقلام خطرناک در بهبود کیفیت کود کمپوست اظهار کرد: با روش جداسازی اقلام خطرناک، کود کمپوست تولید شده کیفیت بالاتری خواهد داشت و چون این کود در پارک‌ها و فضای سبز شهری استفاده می‌شود در سطح سلامت شهروندان تأثیر مستقیم دارد.

امیری افزود: جدا نکردن اقلام خطرناک توسط شهروندان برای مأموران جمع آوری پسماند و فرآیند تولید کود هم خطراتی به دنبال دارد که با یک تفکیک ساده در منازل می‌توان از این خطرات جلوگیری کرد.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: همشهریان بایستی اقلام خطرناک را در جعبه ایمن قرار دهند و پس از پر شدن به ایستگاه‌های بازیافت تحویل دهند و جعبه ایمن دیگری دریافت کنند و پیامدها و عواقب تفکیک نکردن اقلام خطرناک از زباله را کاهش دهند