• پنجشنبه 26 دی 1398 09:0802

احداث لاگون های تبخیری برای مدیریت شیرابه در اصفهان

احداث لاگون های تبخیری برای مدیریت شیرابه در اصفهان

رئیس کارخانه تولید کود آلی شهرداری اصفهان ازاحداث لاگون های تبخیری برای مدیریت شیرابه و کاهش تاثیرات آن بر محیط زیست در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مسعود شیروانیان بیان کرد: اقدامات لازم برای اجرای عملیات احداث لاگون های تبخیری شیرابه کلید خورده است تا با روش های استاندارد بتوان از تأثیرات آن در محیط زیست کاست.

وی در تشریح عملیات احداث لاگون های تبخیری شیرابه حاصل از پسماند تر، اظهار کرد: در فصول سرد سال روزانه حدود 10متر مکعب شیرابه از پسماندهای تر تولید می شود و در فصول گرم سال میزان شیرابه تولیدی به حدود 25متر مکعب در روز می رسد.

شیروانیان ادامه داد: شیرابه ماده ای بسیار آلوده و مملو از مواد خطرناک است که می تواند بهداشت آب و خاک را تهدید کرده و منجر به تهدید سلامت جامعه شود.

رئیس کارخانه تولید کود آلی شهرداری اصفهان اضافه کرد: تاکنون فاز مطالعات علمی و طراحی لاگون ها و کانال های انتقال شیرابه پیشرفت 100درصدی داشته و به طور کامل انجام شده است.

وی همچنین به تکمیل 100 درصدی فاز2 شامل خاکبرداری و کف سازی لاگون ها اشاره کرده و افزود: 2 فاز دیگر این عملیات هم اکنون در حال انجام است که فاز سوم آن یعنی عملیات ژئوممبران و ژئوتکستایل، پیشرفت 20درصدی داشته و احداث کانال و لجن گیر جهت انتقال شیرابه نیز به میزان 10درصد پیشرفت کرده است.

شروانیان این طرح را گامی مثبت در راستای بهینه سازی مدیریت پسماندهای تر بیان کرده و گفت: شیرابه جزء جدایی ناپذیر پسماندهای تر است و نمی توان این ماده خطرناک و پیامدهای منفی زیست محیطی آن را نادیده گرفت، به همین دلیل هم در فرآیند مدیریت انواع پسماندها اعم از خشک و تر برای مدیریت بخش مایع پسماندها هم برنامه ریزی صورت گرفته است.

وی سهم شهروندان را هم در مدیریت شیرابه بسیار مهم و تاثیرگذار دانسته و بیان کرد: شهروندان می توانند با روش های ساده در منزل از میزان شیرابه بکاهند و پسماندها را با رطوبت بالا در کیسه قرار ندهند.

رئیس کارخانه تولید کود آلی شهرداری اصفهان تأکید کرد: آبگیری و کاهش رطوبت پسماندها اولین و ساده ترین گام برای کاهش شیرابه است و دومین موضوع پر اهمیت مخلوط نکردن مواد شیمایی و پسماندهای خطرناک خانگی با پسماندهای تر است چرا که وجود ترکیبات شیمایی و آلودگی های مختلف، شیرابه را خطرناک تر می کند و به همین دلیل توصیه ما به شهروندان همکاری با سازمان در این مسیر جهت جلوگیری از آسیب هاست.