• دوشنبه 23 دی 1398 07:4326

احداث خطوط جدید پردازش پسماند در کارخانه تولید کود آلی اصفهان

احداث خطوط جدید پردازش پسماند در کارخانه تولید کود آلی اصفهان

معاون فنی و پردازش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ازاحداث خطوط جدید پردازش پسماند در کارخانه تولید کود آلی در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مجید قاسمی بیان کرد: به روز رسانی تجهیزات خطوط پردازش، افزایش خلوص جداسازی پسماند ها و کاهش دفن پسماندهای قابل بازیافت، از جمله اهداف احداث 2خط پردازش کارخانه کود آلی سازمان مدیریت پسماند است.

وی به مزایای حاصل از اجرای این دو خط اشاره کرده و افزود: حفاظت از محیط زیست از طریق کاهش دفن پسماند به میزان روزانه حداقل 100تن، مقابله با آلودگی های زیست محیطی شیرابه از طریق مدیریت حداقل 10متر مکعب شیرابه روزانه حاصل از پسماند تر اصفهان و افزایش درآمدهای ناشی از تفکیک بهینه پسماندهای بازیافتی، تنها بخشی از مزایای احداث این خصوص و توسعه فعالیت¬های مدیریت پسماند است.

معاون فنی و پردازش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در خصوص میزان پیشرفت کنونی این پروژه توضیح داد: هم اکنون حدود 90درصد از فاز عمرانی این پروژه انجام شده است و در زمینه ساخت تجهیزات نیز حدود 50درصد پیشرفته داشته ایم.

قاسمی ادامه داد: در زمینه نصب تجهیزات تا امروز حدود 10درصد پیشرفت داشته ایم و با تکمیل زیرساخت-های عمرانی و تجهیزات، عملیات نصب هم به اتمام خواهد رسید.

وی در خصوص برنامه زمانبندی پیش بینی شده برای اتمام این پروژه بیان کرد: با توجه به مراحل زمانبندی 3فاز پروژه شامل عملیات عمرانی، ساخت تجهیزات و نصب پیش بینی می کنیم این پروژه در 6 ماهه نخست سال 99 به پایان برسد و در نهایت 2خط جدید هر کدام با ظرفیت 250 تن فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

معاون فنی و پردازش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در مورد میزان بودجه اختصاص یافته به این پروژه نیز بیان کرد: این پروژه با صرف بودجه ای معادل 250 میلیارد ریال انجام شده است که البته منافع محیط زیستی و اقتصادی آن، ارزش این هزینه کرد را دارد.