• پنجشنبه 28 شهریور 1398 09:3322

آغاز اولین دوره فرآیند ارزیابی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان براساس الگوی تعالی سازمانی

آغاز اولین دوره فرآیند ارزیابی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان براساس الگوی تعالی سازمانی

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اعلام کرد:

آغاز اولین دوره فرآیند ارزیابی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان بر اساس الگوی تعالی سازمانی

جلسات ارزیابی اجرای الگوی تعالی سازمانی، در سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با حضور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند و معاونان ایشان، تیم متخصصان ارزیاب و مسئولان واحدهای مختلف این سازمان آغاز شد.

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اعلام کرد:

آغاز اولین دوره فرآیند ارزیابی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان بر اساس الگوی تعالی سازمانی

جلسات ارزیابی اجرای الگوی تعالی سازمانی، در سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با حضور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند و معاونان ایشان، تیم متخصصان ارزیاب و مسئولان واحدهای مختلف این سازمان آغاز شد.

در این جلسات اظهار نامه تعالی این سازمان که بر مبنای معیارهای نه گانه توسط بخش¬های مختلف سازمان تکمیل شده، از نگاه ارزیابان متخصص مورد بررسی قرار گرفته و مستندات مربوط به نتایج این معیارها، صحت سنجی می¬شود.

این جلسات طی 2روز متوالی از صبح تا عصر با حضور تیم ارزیابان شامل ارزیاب ارشد و ارزیابان داخلی، به همراه  مسئولان و کارشناسان سازمان اطلاعات برگزار می¬شود.

عبدالحمید اقتداریان، ارزیاب ارشد تیم بررسی اظهارنامه تعالی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در آیین افتتاحیه این نشست¬ها بیان کرد: در سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اقدامات خوبی در حوزه¬های مختلف انجام شده و همین امر مسئولیت ما را برای بررسی جزییات این اقدامات و پرسش بیشتر سنگین¬تر می¬کند.

وی با اشاره به فعالیت¬های ارزشمند علمی و پژوهشی این سازمان در زمینه به کارگیری تکنولوژی-های جدید برای مدیریت پسماندها، اضافه کرد: تولید بیوگاز با استفاده از هاضم بیهوازی به عنوان یکی از پروژه¬های مطرح شده توسط سازمان، اکیدا مورد توصیه قرار می¬گیرد چرا که اکثر کشورهای پیشرفته به سمت استفاده از انرژی¬های پاک حرکت می¬کنند و بستر مناسب برای سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان نیز مهیاست.

اقتداریان در ادامه به بیان مفاهیم بنیادی در اجرای الگوی تعالی سازمانی اشاره کرده و افزود: مواردی مانند توسعه یادگیری¬ها، رعایت اخلاق، ارزش افزایی در سازمان، مشارکت اثر بخش و ارتقای سرمایه انسانی از جمله مفاهیم اساسی در زمینه تعالی سازمانی است که ارتقای آن می¬تواند این فرآیند را سرعت و بهبود ببخشد.

در ادامه جلسه،  پس از بازدید میدانی تیم ارزیاب از کارخانه پردازش پسماند و تولید کود آلی شهرداری اصفهان، معاونان و مسئولان بخش¬های مختلف سازمان مدیریت پسماند، به تشریح اجزای اظهارنامه تعالی سازمانی بر مبنای معیارهای مختلف پرداخته و پاسخگوی سوالات و نقطه نظرات تیم ارزیابی شدند.