• دوشنبه 25 تیر 1397 08:4554

به سوي شفافيت

به سوي شفافيت
باتوجه به تاكيدات جناب آقاي دكتر نوروزي شهردار محترم شهر اصفهان و همچنين اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر اصفهان درخصوص شفافيت امور، در اين قسمت سياست هاي كلان، پيش نويس قراردادها، دستور العمل ها، صورت هاي مالي، مصوبات شوراي سازمان و... قرار خواهد گرفت. لذاخواهشمند است، هرگونه پيشنهاد ويا انتقاد اصلاحي خود در اين زمينه را با شماره تلفن ۰۳۱۳۵۳۱۴۵۳۳(داخلي ۱۰۴ دفتر مدير عامل) در ميان بگذاريد.
 
 *پيش نويس قراردادخريداري و نصب و راه اندازي و آموزش يك دستگاه هاضم بي­هوازي به همراه ملحقات آن
 *پيش نويس قرارداد فروش اقلام بازيافتي مناطق پانزده گانه شهرداري اصفهان در سال 97
 * پیش نویس قرارداد پسماند پزشکی در سال 1398
 *پیش نویس قرارداد فروش اقلام بازیافتی مخلوط حاصل از جمع آوري پسماند خشک روز و شب شهر اصفهان در سال 98(ضلع شرقی)
 *پیش نویس قرارداد فروش اقلام بازیافتی مخلوط حاصل از جمع آوري پسماند خشک روز و شب شهر اصفهان در سال 98(ضلع غربی)
*شرایط شرکت در مزایده فروش اقلام بازیافتی مخلوط حاصل از جمع آوري  پسماند خشک ضلع غربی1398
* شرایط شرکت در مزایده فروش اقلام بازیافتی مخلوط حاصل از جمع آوري  پسماند خشک ضلع شرقی 1398
* فرم پیشنهاد قیمت فروش اقلام بازیافتی مخلوط حاصل از جمع آوري  پسماند خشک ضلع غربی 1398
* فرم پیشنهاد قیمت فروش اقلام بازیافتی مخلوط حاصل از جمع آوري  پسماند خشک ضلع شرقی 1398
* پیش نویس قرارداد فروش اقلام بازیافتی مخلوط حاصل از جمع آوري پسماند خشک روز و شب در محدوده غربی  شهر اصفهان در سال 98-99
* پیش نویس قرارداد فروش اقلام بازیافتی مخلوط حاصل از جمع آوري پسماند خشک روز و شب در محدوده شرقی  شهر اصفهان در سال 98-99
* پیش نویس قرارداد ساخت تعداد 2 دستگاه اسلت کانوایر
* شرایط شرکت در مناقصه ساخت تعداد 2 دستگاه اسلت کانوایر
* آگهی مناقصه ساخت تعداد 2 دستگاه اسلت کانوایر
* آگهی مناقصه و مزایده خطوط پردازش پسماند کارخانه کود آلی در سال 98-99
* پیش نویس قرارداد خط 3 سال 1398
​​​​​​​* پیش نویس قرارداد خط 1 و 2 سال 1398