• دوشنبه 25 تیر 1397 08:4554

به سوي شفافيت

به سوي شفافيت
باتوجه به تاكيدات جناب آقاي دكتر نوروزي شهردار محترم شهر اصفهان و همچنين اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر اصفهان درخصوص شفافيت امور، در اين قسمت سياست هاي كلان، پيش نويس قراردادها، دستور العمل ها، صورت هاي مالي، مصوبات شوراي سازمان و... قرار خواهد گرفت. لذاخواهشمند است، هرگونه پيشنهاد ويا انتقاد اصلاحي خود در اين زمينه را با شماره تلفن ۰۳۱۳۵۳۱۴۵۳۳(داخلي ۱۰۴ دفتر مدير عامل) در ميان بگذاريد.
 
 *پيش نويس قراردادخريداري و نصب و راه اندازي و آموزش يك دستگاه هاضم بي­هوازي به همراه ملحقات آن
 *پيش نويس قرارداد فروش اقلام بازيافتي مناطق پانزده گانه شهرداري اصفهان