ایستگاه کوثر

آدرس: 
خیابان شهید کمالی پشت باغ فدک
منطقه: 
منطقه7
نوع: 
سيار