ایستگاه نیروی هوایی

آدرس: 
خیابان گلخانه نرسیده به میدان علیخانی
منطقه: 
منطقه8
نوع: 
سيار