ایستگاه میرزاطاهر

آدرس: 
خیابان میرزاطاهر جنب سقاخانه
منطقه: 
منطقه9
نوع: 
ثابت