ایستگاه توحید

آدرس: 
خیابان توحید نرسیده به پل آذر
منطقه: 
منطقه5
نوع: 
سيار