• چهارشنبه 09 آبان 1397 13:2440

ارتباط با ما

آدرس: اصفهان - خيابان مشتاق سوم - ابتداي بلوارارغوانيه - ابتداي بلوار رضوان - سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان

تلفن: ۳۵۳۱۴۷۹۹-۳۵۳۱۴۷۵۷

فكس: ۳۵۳۱۴۵۳۳ - داخلی 9

پست الکترونیکی:isfahanrecycling@yahoo.com

"جهت دریافت شماره های تماس قسمت های مختلف کلیک نمائید."