• چهارشنبه 09 آبان 1397 13:2440

ارتباط با ما

آدرس: اصفهان - خيابان مشتاق سوم - ابتداي بلوارارغوانيه - ابتداي بلوار رضوان - سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان
تلفن: ۳۵۳۱۴۷۹۹-۳۵۳۱۴۷۵۷
فكس: ۳۵۳۱۴۵۳۳
پست الکترونیکی:isfahanrecycling@yahoo.com
"جهت دریافت شماره های تماس قسمت های مختلف کلیک نمائید."